Επιδότηση Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας για Φοιτητές

H Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί τη δράση e-κπαιδευτείτε η οποία αφορά στην επιδότηση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ετών 2006 και 2007 σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όλοι οι φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή κατά τα έτη 2006 και 2007.

Πρόκειται για μια νέα δράση η οποία υλοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις σε βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο στις Νέες Τεχνολογίες και στις Ψηφιακές Εφαρμογές, και θα επιχορηγηθούν με το 90% της συνολικής αξίας της εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με μέγιστη επιδότηση τα 600€ ανά φοιτητή.

Για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, κάθε δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί με το 90% της συνολικής αξίας της εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης, με μέγιστη επιδότηση τα 1.200€.

Η υλοποίηση της δράσης ξεκινά την 1η Ιουνίου 2008 και ολοκληρώνεται την 15η Νοεμβρίου 2008.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου παρέχονται στην ιστοσελίδα www.ekpaidefteite.gr ή στο 801 11 88388, όπου μπορείτε να βρείτε τον "προσωπικό κωδικό" σας, καθώς και την περιγραφή όλων των διαθέσιμων πακέτων, τόσο για βασικές όσο και για προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις.