Πρόσκληση Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού"

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών « Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού » για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στη Χίο.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση για το ΜΔΕ και δέκα (10) για το διδακτορικό
δίπλωμα.


Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με τον Ν.2083/1992, πτυχιούχοι των τμημάτων:

• Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
• Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
• Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
• Κοινωνιολογίας,
• Γεωγραφίας,
• Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας,
• Πολυτεχνικών Σχολών
• Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών
• Νομικών
• Φιλοσοφικών Σχολών
• Πληροφορικής
• Θετικών Επιστημών
• Μ.Μ.Ε.
• Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και αντίστοιχων σχολών και τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γνωστοποιείται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2008.

Σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ. 22710-35322, 22710-35323 φαξ 22710-35399, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και τη σελίδα στο διαδίκτυο http://www.chios.aegean.gr/tourism/

Πρόσκληση | Αφίσα | Παράταση

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ