Λειτουργία Νέου Τμήματος "Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών"

Στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010, το νέο Τμήμα:

«Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» με έδρα τη Λευκάδα.


Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα με πρώτο εξάμηνο λειτουργίας το χειμερινό εξάμηνο του 2009. Η έδρα του Τμήματος είναι η πόλη της Λευκάδας. Είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το περιεχόμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει ως πυρήνα τα μαθήματα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου, αφενός να αυξηθεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αφετέρου να αναπτυχθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με βάση τις σύγχρονες τάσεις της Ψηφιακής Εποχής και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Πρόγραμμα Σπουδών