Πρόσκληση για Απόσπαση Υπαλλήλων στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καλούνται όσοι υπάλληλοι Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών καθώς και Υπάλληλοι Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και των οποίων το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόσπαση στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Κεντρική Διοίκηση ή/και στο Γραφείο Αθηνών) καθώς και στα Τμήματα του ΤΕΙ στην Κεφαλονιά, στην Ζάκυνθο και στην Λευκάδα.

Οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Διοικούσα Επιτροπή, Γραφεία Αθηνών, Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων (Ταχ.Δ/νση Λ.Συγγρού 56, 11742, Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων του ΤΕΙ (τηλ 210 9250285).Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής
Ναπολέων Μαραβέγιας

 

Πρόσκληση