Επιπλέον Διδακτικές Μονάδες

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 22/ 24-09-2010 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, για το Ακαδ. Έτος 2010-2011 οι φοιτητές των εξαμήνων Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και επί Πτυχίο, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα των οποίων οι ΔΜ δεν υπερβαίνουν τις 50.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης δίδεται παράταση μιας εβδομάδας για τις δηλώσεις μαθημάτων, μέχρι την Παρασκευή 1/10/2010.Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Τ.Ε.Ι. Ιονίων ΝήσωνΚαθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας