Πρόγραμμα LIFE για τα θαλασσοπούλια της Ελλάδας

Το πρόγραμμα
LIFE07 NAT/GR/000285

Το Πρόγραμμα LIFE «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) κατά την περίοδο 2009-2012.


Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 2.357.922 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το πρόγραμμα κατά 75%, με συνολικό ποσό 1.768.442 ευρώ.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) και του Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii) στην Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής στοχευόμενων δράσεων διατήρησης σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες και προτεραιότητες που καθορίζονται από τα Διεθνή Σχέδια Δράσης για τα δύο είδη.

Αντικείμενο:

• Συλλογή στοιχείων για τον προσδιορισμό των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (IBA) στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
• Έλεγχος χερσαίων θηρευτών και πληθυσμών των Ασημόγλαρων σε επιλεγμένες ακατοίκητες νησίδες
• Αξιολόγηση και μείωση της τυχαίας παγίδευσης (By-catch) των θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε κύρια νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους
• Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού δικτύου του BirdLife για τις Θαλάσσιες IBA

Τα είδη στόχος:

Αιγαιόγλαρος - Larus audouinii

Θαλασσοκόρακας - Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το TEI Ioνίων Νήσων και την Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA), με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://www.ornithologiki.gr/page_in....D=2360&sID=166

 

 

Το Πρόγραμμα

Ενημερωτικό Υλικό