ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

                                                                     

 

                                                                                                             21/7/2011

 

Η επιτυχημένη πρωτοβουλία της λειτουργίας Θερινών Σχολείων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συνεχίζεται. Ο θεματικός άξονας του νέου Θερινού Σχολείου, που θα γίνει στο Αργοστόλι από τις 22 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2011, είναι η διοίκηση των ΜΜΕ στην εποχή των νέων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και των συμμετοχικών κοινωνικών δικτύων. Απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον χώρο των ΜΜΕ, της επικοινωνίας και της διαφήμισης, όπως και σε επιστήμονες με σχετικό αντικείμενο. Διοργανώνεται από τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών του ΤΕΙ, διαλέξεις θα γίνουν από καθηγητές ελληνικών και βρετανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

 

διαβάστε περισσότερα