Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τοπικά Στελέχη Διοικητικής & Επικοινωνιακής Λειτουργίας (Ζάκυνθος - Κεφαλονιά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗ

22/7/2011

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τοπικά Στελέχη Διοικητικής & Επικοινωνιακής Λειτουργίας (Ζάκυνθος - Κεφαλονιά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗ 

Αναφορικά με την αριθμ. Πρωτ. 971/01-07-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και σύμφωνα με την ορθή επανάληψη του πρακτικού αξιολόγησης αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Α. ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Σειρά κατάταξης:

1. Σφυρόερα Έλλη
2.
Μαργαρίτη Παρασκευή


Β. ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

Σειρά κατάταξης:

1. Αγγελοπούλου Γεωργία


Γ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)


Σειρά κατάταξης:

1. Βασιλική Λεβεντάκου
2. Μαγουλάς Χριστόφορος

3. Μαργαρίτη Παρασκευή

4. Κατάκαλου Ελένη