Ομιλία του Β’ Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Δραγώνα

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 1ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αργοστόλι, 22 Αυγούστου 2011

Ομιλία του Β’ Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
κ. Ιωάννη Δραγώνα

 


Αγαπητοί Προσκεκλημένοι,

Εγκαινιάζουμε σήμερα την έναρξη του πρώτου Θερινού Σχολείου που γίνεται στην Κεφαλονιά με αντικείμενο «Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης με έμφαση στα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας».

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στήριξη και ανάδειξη των Πολυνησιωτικών ΑΕΙ», χρηματοδότησε αυτό το πρόγραμμα με στόχο:

  • Να αναδειχθούν τα Ιόνια Νησιά σε άξονα ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.
  • Να καταστεί το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διεθνής πόλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. έρευνας και καινοτόμου δράσης μέσω της εκμετάλλευσης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που συνοδεύουν τα νησιά αυτά.
  • Να ενισχυθεί το Ίδρυμα μέσω συνεργασιών με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, καθώς και με ερευνητικά κέντρα.
  • Να ενισχυθεί η ενεργός διασύνδεση των τμημάτων του ιδρύματος με την τοπική κοινωνία.

Ο Θεσμός του Θερινού Σχολείου, από επιστημονικής πλευράς, αποτελεί μια πολύ επιτυχημένη επιστημονική εκδήλωση που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, επιστήμονες και φοιτητές και σκοπό έχει την εξοικείωσή τους σε εξειδικευμένα θέματα.

Για αυτό το καλοκαίρι είχαν προγραμματιστεί δύο Θερινά Σχολεία. Το πρώτο στη Ζάκυνθο, το οποίο πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, και το δεύτερο στην Κεφαλονιά, το οποίο και εγκαινιάζουμε σήμερα. Στόχος αυτού του Θερινού Σχολείου είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των συμμετεχόντων σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, επικοινωνίας και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στα μέσα ενημέρωσης, και να συμβάλλει είτε στη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης που κατέχουν οι συμμετέχοντες είτε στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Ως Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ελπίζουμε πως το πρόγραμμα των Θερινών Σχολείων, με τη δυναμική που το χαρακτηρίζει και την επιτυχία που έχει ήδη σημειώσει, να συναντήσει στα Ιόνια Νησιά και στη Κεφαλονιά συγκεκριμένα αντίστοιχη ανταπόκριση.

Πιστεύουμε ότι η συνεχής επιμόρφωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μέσω τέτοιων προγραμμάτων είναι μονόδρομος στα πλαίσια των σημερινών συνθηκών της αγοράς.

Κλείνοντας, αξίζει να επισημάνουμε ότι το νησί αυτό και οι πολίτες του, μέσα από τη διαμόρφωση των ιδανικότερων στο μέτρο του δυνατού συνθηκών για την πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος, συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της γνώσης και στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης της χώρας εν γένει.

Οπότε θα ήταν επιθυμητό ο καθένας με τον τρόπο του να συμβάλλει στην επιτυχία αυτού του προγράμματος, τόσο για το πρόγραμμα καθεαυτό όσο και για την προβολή της ίδιας της Κεφαλονιάς.

Σας ευχαριστώ πολύ.

 

 

 

 

 

 

                                                                          espa logo