Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εξωτερικούς Συνεργάτες

Προτάσεων β’ φάσης στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»

Ορθή επανάληψη


 

1 ΘΕΣΗ Φυσικού (ΘΕΣΗ 1)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 11/09-01-2011 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 26/01/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Χρήστος Κατσής

2. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

1 ΘΕΣΗ Μεταφραστή (ΘΕΣΗ 2)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 11/09-01-2011 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 26/01/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Ξένη Κακάκη

1 ΘΕΣΗ Ειδικού στην Αγροτική Οικονομία (ΘΕΣΗ 3)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 11/09-01-2011 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 26/01/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Γεράσιμος Αντζουλάτος

1 ΘΕΣΗ Πολιτικού Επιστήμονα (ΘΕΣΗ 4)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 11/09-01-2011 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 26/01/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Ευάγγελος Ταλιούρης

2. Ιωάννης Ραγιές

3. Αλεξάνδρα-Καρολίνα Ντούζεβιτς-Πήλικα

1 ΘΕΣΗ Απόφοιτου Α.Σ.Κ.Τ.-Ζωγράφου (ΘΕΣΗ 5)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 11/09-01-2011 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 26/01/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Αικατερίνη Βαρβάκη

1 ΘΕΣΗ Ιστορικού της Τέχνης (ΘΕΣΗ 6)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 11/09-01-2011 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 26/01/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Σταλίνα Βουτσινά

2. Αγγελική Γιαννούλη

1 ΘΕΣΗ Ειδικού στη Βιολογική Γεωργία και την Τεχνολογία Τροφίμων (ΘΕΣΗ 7)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 11/09-01-2011 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 26/01/2012 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Σειρά κατάταξης:

1. Αριστέα Αμίτση

2. Ευθύμιος Μπάκας

3. Φιλιώ Βουρλιώτη - Αράπη

  

 

 

espa logo