Πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟY

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

 

 

Πρόσκληση Συμμετοχής             Αίτηση Συμμετοχής

rsz_therino_poira

 

 

 

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

«Θερινό Σχολείο Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού σε Νησιωτικό Περιβάλλον» (Δ.02)

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Εγκαταστάσεις του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (δίπλα στο νέο κτιριακό συγκρότημα του παραρτήματος Ζακύνθου)

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

16 Ιουλίου 2012 – 27 Ιουλίου 2012

20

60

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, επιχειρηματίες, εργαζόμενους και στελέχη φορέων διαχείρισης του περιβάλλοντος.
 2. Επιστήμονες του Περιβάλλοντος, Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 3. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 1. Επαγγελματικές γνώσεις συναφών αντικειμένων στην περιβαλλοντική διαχείριση, γεωγραφική ανάλυση χώρου, προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Ο στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης και  των κατάλληλων εφοδίων για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική ανάλυση και σχεδιασμό σε νησιωτικό περιβάλλον με εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων δράσεων προς όφελος της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Για αυτό το Σχολείο αναπτύσσει τις ακόλουθες τέσσερις κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης :

 1. Σύγχρονες τεχνολογίες για τη χαρτογράφηση, παρακολούθηση και μοντελοποίηση του περιβάλλοντος
 2. Βιοποικιλότητα, διαδικασίες οικοσυστημάτων και απειλές στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού για τα νησιά
 3. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Νησιά και νησιωτικές Περιοχές
 4. Η ενσωμάτωση των οικοσυστημικών λειτουργιών και ωφελειών στον ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό στο νησιωτικό περιβάλλον.

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά 240,00€ κατ’ άτομο).
 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).
 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 18/05/2012 έως 25/6/2012
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

ü Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου : http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html

ü Από τη Γραμματεία του Τμήματος «Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 16:00, στη γραμματεία του Τμήματος«Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος.

ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για Θερινό Σχολείο Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού σε Νησιωτικό Περιβάλλον”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 25/06/2012.

ü Μέσω e-mail στη διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών : Αίτηση υποψηφίου και ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών και εργασίας
 2. Η επαγγελματική εμπειρία
 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση
 • Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος, κα Ντούζεβιτς ή κα Παράσχη - τηλ. 26950-24941-2.

 

espa logo 50