Πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο στη ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)


 

Πρόσκληση Συμμετοχής            Αίτηση Συμμετοχής


         Ωρολόγιο Πρόγραμμα 1ου Θερινού Σχολείου         Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ου Θερινού Σχολείου

 

rsz__3-2______-page-001

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

(Δ.13) 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

20 Αυγούστου 2012 έως 31 Αυγούστου 2012

25

60

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά σειρά σε :
 1. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο στην γεωπονική επιστήμη, στα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και επιστήμες επεξεργασίας τροφίμων.
 2. Επιχειρηματίες από τον χώρο παραγωγής και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 3. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που ασχολούνται με θέματα παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας βιολογικά παραγόμενων γεωργικών  προϊόντων. 
 4. Εκπαιδευτικούς Β’-βάθμιας και Γ’-βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα βιολογικής γεωργίας.
 5. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
 6. Ερασιτέχνες ενδιαφερόμενους για εκμάθηση των βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας 

 • Προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να:
  • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Β’ βάθμιας εκπαίδευσης ή/και  
  • Να έχουν ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: γεωπονίας, βιολογίας, χημείας, φυτικής ή ζωικής παραγωγής 

 • Ο κύριος σκοπός του είναι προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων με μεθόδους βιολογικής γεωργίας. Καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργικής παραγωγής σύμφωνα τις αρχές βιολογικής γεωργίας και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, επιδιώκεται οι συμμετέχοντες -ως καταρτισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων- να συμβάλουν στην αναβάθμιση του γεωργικού τομέα και την ποιοτική επιστροφή στη γεωργία που συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά:  240 € κατ’ άτομο). Δικαίωμα αποζημίωσης δεν έχουν άτομα που συμμετέχουν ήδη ως εξωτερικοί συνεργάτες στο Πρόγραμμα «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», καθώς και εκπαιδευόμενοι προηγούμενων θερινών σχολείων.  

 • Η συνολική διάρκεια θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως.

Δικαίωμα Απουσιών 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

ü Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html

ü Από τη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101)

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 13:00, στη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101)

ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το 2ο Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ έως 23/7/2012.

ü Μέσω e-mail στη διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας  κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας
 2. Η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας

 • Πληροφορίες :

Γιώτης Χαρίλαος, Τηλ. 6937090567 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

Ειρήνη Κατσαλήρου, Τηλ. 6982799360 ή 26710-26270 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

espa logo 50