Πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής  στην Αναδειξή, Προβολή & Διαχείριση Φυσικών & Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη

 

 

Πρόσκληση Συμμετοχής                   Αίτηση Συμμετοχής


Ωρολόγιο Πρόγραμμα

rsz_1____-page-001

 

 

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη (Δ.31)

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εγκαταστάσεις του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (δίπλα στο νέο κτιριακό συγκρότημα του παραρτήματος Ζακύνθου)

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

27 Αυγούστου 2012 – 7 Σεπτεμβρίου 2012

25

60

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα πολιτισμού, συντήρησης, αρχαιολογίας, τουρισμού, περιβάλλοντος κ.ά
 2. Επιχειρηματίες από τον χώρο του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της πληροφορικής με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 3. Εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα του πολιτισμού, των καλών τεχνών, της αρχαιολογίας και του περιβάλλοντος
 4. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο στον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον τουρισμό
 5. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 1. Ακαδημαϊκές  γνώσεις στα αντικείμενα πολιτισμού, περιβάλλοντος, πληροφορικής ή τουρισμού.
 2. Επαγγελματικές γνώσεις συναφών αντικειμένων, πολιτισμού, περιβάλλοντος ή/και τουριστικών δραστηριοτήτων.

 • Ο κύριος σκοπός του είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάδειξη, προβολή και διαχείριση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Οι δεξιότητες που επιδιώκει να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες είναι:

(α) να έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν ή και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση ενός σχέδιο (master plan, destination promotion strategy) ανάπτυξης του τουρισμού (ή περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στον τουρισμό).

(β) Να μπορούν να μεταφράσουν σε δυνητικές δράσεις ανάδειξης, προβολής και διαχείρισης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

(γ) Ως επιστέγασμα της εκπαίδευσης θα επεξεργαστούν ένα θέμα, μια μελέτη περίπτωσης την οποία θα επιβλέψουν εισηγητές με τη βοήθεια πλατφόρμας elearning, και θα την παρουσιάσουν διαδικτυακά.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να προβληθεί ο φυσικός και πολιτισμικός πλούτος για τουριστική ανάπτυξη.

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά 240,00€ κατ’ άτομο). 

 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων :  από 23/05/2012 έως 27/07/2012 .
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

ü Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου : στο site του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html και στο site του Τμήματος Πολιτισμικής Κληρονομιάς : http://culture.teiion.gr/gr/info.html .

ü Από τη γραμματεία του Τμήματος Από τη γραμματεία του Τμήματος «Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 16:00, στη γραμματεία του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση

ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 27/07/2012.

ü Μέσω e-mail στη διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω e-mail, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποστείλουν ταχυδρομικά ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου. 

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών : Αίτηση υποψηφίου και ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας
 2. Η επαγγελματική εμπειρία

 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση

 • Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος, κα Ντούζεβιτς ή κα Παράσχη - τηλ. 26950-24941-2.

 

 

espa logo 50