3 Ιουλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σεμινάρια για τη συντήρηση και επισκευή πνευστών και κρουστών μουσικών οργάνων στο Ληξούρι από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Μια σημαντική εκπαιδευτική δράση συνεχίζεται από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων). Στο πλαίσιο της σχετικής Εκπαιδευτικής διά βίου Δράσης, διοργανώνεται ο δεύτερος κύκλος διαλέξεων σχετικά με τη συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων, οι οποίες απευθύνονται στους μαθητές των Φιλαρμονικών Σχολών της Κεφαλονιάς και στους εκπαιδευτές τους, αλλά και στους φοιτητές του Τμήματος.

Μέσα από την παρακολούθηση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με την ιστορία, τη χρήση, τη σωστή συντήρηση και επισκευή των οργάνων τους, μέσα από τις ειδικές επιδείξεις και την πρακτική εξάσκηση στις διδασκόμενες μεθόδους. Οι διαλέξεις δίνονται από τους διδάσκοντες του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Αθήνας.

synthrhsh_kai_episkevh

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι ο χώρος των Επτανήσων, εκμεταλλευόμενος την πλούσια και μοναδική μουσική παράδοσή του, να καταστεί πανελλαδικό σημείο αναφοράς όσον αφορά το αντικείμενο της επιστημονικής συντήρησης των παραδοσιακών οργάνων.

Οι διαλέξεις γίνονται στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, στις αίθουσες του Τμήματος (Κτίρια πρώην ΒΕΣ). Το πρώτο σεμινάριο θα γίνει την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 από τη Μαρία Μπακάλη, Τεχνολόγο Μουσικών Οργάνων, και θα περιλαμβάνει διάλεξη, σχετική επίδειξη και πρακτική εξάσκηση των μαθητών. Οι διαλέξεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 9 Ιουλίου, με εισηγητή τον Νίκο Διπλάρη, Επισκευαστή Μουσικών Οργάνων, και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του μηνός Ιουλίου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθηγητής Διονύσιος Κατερέλος

Πληροφορίες: 26710-92855 (Γραμματεία Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων), www.teiion.gr 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.