Ανανεώσεις εγγραφών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2012-2013 (05.11.2012)

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι για προσωπικούς λόγους είχαν απολέσει την προθεσμία εγγραφής τους στο χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013, με έγγραφη αίτηση τους να ζητήσουν από τις γραμματείες των τμημάτων τους την επανεγγραφή τους.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις ορίστηκε έως και την Παρασκευή 9/11/2012.