Ένα θετικό παράδειγμα παραγωγής πρωτότυπου έργου μέσα από τα Θερινά Σχολεία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Ανεξάρτητα από τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας (σχέδιο «Αθηνά») που ανακοινώθηκαν σήμερα, οι Δράσεις του Προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» συνεχίζονται κανονικά. Έτσι, και τη φετινή χρονιά θα διοργανωθούν Θερινά Σχολεία, με σκοπό να κατοχυρωθούν ως εκπαιδευτικός θεσμός προσφοράς προς την τοπική κοινωνία.

Τα Θερινά Σχολεία παράγουν όχι μόνο εκπαιδευτικό έργο, καταρτίζοντας επιστήμονες και επαγγελματίες σχετικούς με το εκάστοτε αντικείμενο, αλλά και πρωτότυπο υλικό. Ένα από τα χαρακτηριστικά θετικά παραδείγματα μας δίνει το Θερινό Σχολείο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ανάδειξη, προβολή και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων για την τουριστική ανάπτυξη, που διοργανώθηκε από τo Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Το Θερινό Σχολείο λειτούργησε από τις 27 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2012, με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρ. Αικατερίνη Καμπάση, προϊσταμένη του Τμήματος.

Εκτός από τα μαθήματα, οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να αναπτύξουν και ένα μικρό project, εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν. Υπεύθυνοι ήταν οι εισηγητές Δρ. Γεώργιος Μιαούλης, καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας, η Δρ. Αικατερίνη Καμπάση καθώς και η Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ΥΠΑΙΘΠΑ και διδάκτορας σε θέματα ευρωπαϊκής και τουριστικής πολιτικής. Κάποιες από τις εργασίες αυτές ήταν πραγματικά τόσο καλές που είναι άξιες αναφοράς.

Μία από τις τρεις καλύτερες ήταν η εργασία της κ. Γεωργίας Σερδενέ, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος. Αναφέρεται στον σχεδιασμό μια εξατομικευμένης τουριστικής εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων, που ονομάζεται «Authentic Ioannina» (Αυθεντικά Ιωάννινα), η οποία παρέχει τουριστικές υπηρεσίες πληροφόρησης, κυρίως για την πόλη των Ιωαννίνων αλλά και για σημεία και δραστηριότητες τουριστικού ενδιαφέροντος στον Νομό γενικότερα. Η κ. Σερδενέ χρησιμοποίησε το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα MIT App Inventor και παρουσίασε μια εκδοχή της διεπαφής χρήστη της εφαρμογής (Εικόνες 1, 2).

Στόχος της εφαρμογής είναι να συμβάλλει στην προώθηση και προβολή του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής, καλύπτοντας το σχετικό κενό. Η εφαρμογή απευθύνεται σε φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς της περιοχής των Ιωαννίνων που δραστηριοποιούνται τόσο στον χώρο της τουριστικής προβολής όσο και στον χώρο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Ο επισκέπτης, φτάνοντας στον τουριστικό προορισμό, έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει την εφαρμογή και να ενημερωθεί για όλες τις εκδηλώσεις των προσεχών ημερών. Η καινοτομία της εφαρμογής βρίσκεται στη δυνατότητα που έχει ο χρήστης να δημιουργήσει ένα υποτυπώδες προφίλ, με βάση το οποίο η εφαρμογή προτείνει και παρουσιάζει δραστηριότητες, περιεχόμενο και χώρους σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής (διαθέσιμα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, τα τρέχοντα πολιτιστικά γεγονότα στην πόλη την Ιωαννίνων, την αναβίωση εθίμων και εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή).

ergasia

Μία ακόμη από τις κορυφαίες εργασίες ήταν εκείνη της κ. Πηγής Γιατρά από τη Ζάκυνθο. Η εργασία της κ. Γιατρά έχει ως αντικείμενο την Αρχαία Ολυμπία, κάνοντας μια ανασκόπηση της περιοχής όχι μόνο ως αρχαιολογικό χώρο ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά παράλληλα εξετάζοντας την ευρύτερη περιοχή –τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας– ως τουριστικό προορισμό που μπορεί να «απεξαρτηθεί» από την αυστηρή ταύτισή του με τον αρχαιολογικό χώρο.

Μετά από τη μελέτη πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και αφορούν στην Αρχαία Ολυμπία, αλλά και τη σύνταξη ερωτηματολογίου που διέθεσε προς συμπλήρωση σε 100 επισκέπτες της περιοχής από το εξωτερικό, έγινε ανάλυση SWOT με στόχο την καταγραφή των Δυνατοτήτων, των Αδυναμιών, των Ευκαιριών και των Απειλών. Τα συμπεράσματα ήταν ενδιαφέροντα και σημαντικά, δεδομένου ότι η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί τον δεύτερο μετά τον Παρθενώνα προορισμό με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στη χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η κ. Γιατρά κάνει μερικές προτάσεις για την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής, ουσιαστικά την επαναδημιουργία της εικόνας της Αρχαίας Ολυμπίας, με δράσεις, ενέργειες και συνεργασίες. Παράλληλα, τονίζει τη σημασία της χρήσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, όπως η δημιουργία ενημερωτικών ηλεκτρονικών περιπτέρων, η συνεργασία με DMOs (Destination Management Organizations) και η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

 

logo_epeedbm-2012