Ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ζακύνθου

 

Το Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Ζακύνθου, παρά τα όσα συμβαίνουν με αφορμή το σχέδιο «Αθηνά», συνεχίζει κανονικά και αδιάλειπτα το επιστημονικό του έργο. Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών δράσεων για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των Ιονίων Νήσων, μια ομάδα εργασίας διενέργησε μελέτη για τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική πολιτισμική κληρονομιά της Ζακύνθου, η ομάδα εργασίας επέλεξε αρχιτεκτονικά μνημεία με γνώμονα το γεγονός ότι τα μνημεία αυτά δεν είναι ευρέως γνωστά, αλλά έχουν υψηλή ιστορική σημαντικότητα και παράλληλα υπάρχει ανάγκη περαιτέρω έρευνας και μελέτης τους, στις περισσότερες δε των περιπτώσεων και αποκατάστασής τους.

Στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ζακύνθου επελέγησαν τα ακόλουθα:

- Η γέφυρα του Αργασίου, ένα αγνοημένο πετρογέφυρο μέσα στη θάλασσα, μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, κατασκευασμένο την εποχή της Ιονίου Πολιτείας. Το εναπομένον μέρος του υφίσταται ποικίλες φθορές και, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, θα καταστραφεί ολοσχερώς.

- Το Υδραγωγείο στα Βρυσάκια, σημαντικό αρχιτεκτονικό έργο της εποχής της Αγγλοκρατίας, ίσως και παλαιότερο, μοναδικό για τη Ζάκυνθο, που πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό και να προστατευθεί.

- Η Παναγία η Σκοπιώτισσα, συντηρημένο εκκλησιαστικό μνημείο, που κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθεί γιατί είναι η μοναδική εκκλησία που υπάρχει στο νησί σε ρυθμό σταυροειδή μετά τρούλου.

- Το Αρχοντικό Μεσσαλά είναι το μοναδικό αστικό κτίριο του 18ου αιώνα, που βρίσκεται στη Λιθακιά και στέκει όρθιο, πλήρως ανακαινισμένο και λειτουργεί ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Θα πρέπει βεβαίως να γίνει ευρύτερα γνωστό και ως σπουδαίο αρχιτεκτονικό μνημείο.

Στην ορεινή περιοχή της Ζακύνθου επελέγησαν τα ακόλουθα:

- Ο Μύλος του Ρορού, ένας από τους ιδίας τεχνοτροπίας ανεμόμυλους της ορεινής Ζακύνθου. Ο συγκεκριμένος, που βρίσκεται στο Γύρι, επελέγη για τις περισσότερες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που διαθέτει.

- Η Βαρδιόλα στο Μικρό Νησί. Από τις Ενετικής περιόδου Βαρδιόλες που βρίσκονται στο νησί, επελέγη αυτή στο Μικρό Νησί Βολιμών, γιατί είναι η μοναδική γύρω από την οποία αναπτύχθηκε οικισμός .

- Οι λαξευτοί ληνοί υπάρχουν, από όσα μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, στον Κοιλιωμένο, στον Αγαλά και στο Καμπί. Είναι προβιομηχανικές αρχιτεκτονικές κατασκευές, εκτός από αυτούς στο Καμπί, που πιθανόν είναι Μυκηναϊκής εποχής. Οι ληνοί αυτοί δεν έχουν καταγραφεί και αναδειχθεί καταλλήλως.

Στόχος του προγράμματος είναι να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της μελέτης σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και τα μνημεία αυτά να τύχουν περαιτέρω έρευνας και μελέτης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

logo_epeedbm-2012