Αναβάθμιση Δικτυακών και Τηλεματικών Υπηρεσιών - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το Σάββατο 28/03/2009 από τις 10:00π.μ μέχρι και την Κυριακή 29/03/2009 και ώρα 10:00μ.μ. θα γίνει συνολική αναβάθμιση των τηλεματικών υπηρεσιών του Ιδρύματος με νέους εξυπηρετητές και δικτυακό εξοπλισμό καθώς και αναδιαμόρφωση του χώρου του NOC που στεγάζεται ο βασικός δικτυακός και τηλεματικός εξοπλισμός του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου.

Ως εκ τούτου οι Δικτυακές και Τηλεματικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος κατά την διάρκεια της αναβάθμισης θα τίθενται εκτός λειτουργίας και θα επανέρχονται σταδιακά μέχρι την Κυριακή στις 29/03/2009 και ώρα 10:00μ.μ.