Ημερίδα στη Ζάκυνθο για την αξιολόγηση του 2ου Θερινού Σχολείου για τον Βιώσιμο Τουρισμό

afisa_axiologisi_th_sxoleiou_viosimos_tourismos

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Ε11 του Νέου Κτιρίου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο (περιοχή Παναγούλα), το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα την αξιολόγηση του 2ου Θερινού Σχολείου για τον Βιώσιμο Τουρισμό σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Αύγουστο.

Στην Ημερίδα που θα διεξαχθεί, προσκεκλημένοι θα είναι όλοι οι φορείς της Ζακύνθου και τα τοπικά ΜΜΕ. Οι εισηγητές (μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εξωτερικοί συνεργάτες του Ιδρύματος) θα παρουσιάσουν διεξοδικά τα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου. Επίσης, θα γίνει μια γενικότερη ανάλυση αναφορικά με τη στρατηγική ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού σε νησιωτικές περιοχές υπό καθεστώς προστασίας, ενώ οι εντυπώσεις και οι επισημάνσεις των εκπαιδευόμενων θα αποτελέσουν υλικό διερεύνησης και αναθεώρησης στόχων για μελλοντικά σεμινάρια ανάλογου αντικειμένου.

Η Ημερίδα είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες και τους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.