Ημερίδα για τις Δράσεις Θεματικού Τουρισμού στη Ζάκυνθο

 

 

20140319thematikos_tourismos


Η Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων διοργανώνει ημερίδα με θέμα Δράσεις Θεματικού Τουρισμού στη Ζάκυνθο.

H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο, την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Δ.1 του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (οδός Μ. Μινώτου-Γιαννοπούλου, Θέση Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ.: 29100) και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Η ημερίδα απευ­θύνεται κυρίως σε πολιτιστικούς και σε τουριστικούς φορείς και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα­κολούθησης.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής:

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αικατερίνη Καμπάση, Καθηγήτρια Εφαρμογών, τηλ. 26950-27228

 

espa_new