Νέα ημερομηνία για τις Ημερίδες στη Ζάκυνθο:
α) για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας αλλόχθονων φυτών και β) για την τράπεζα γενετικού υλικού με γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών

 

afisa_imerida_gigeneis_zakinthos     afisa_imerida_alloxthona_zakinthos


Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καθόρισε νέα ημερομηνία για τις δύο Ημερίδες που διοργανώνει στη Ζάκυνθο και οι οποίες είχαν αναβληθεί εξαιτίας των δυσκολιών μετακίνησης που προκάλεσε η πρόσφατη απεργία της ΠΝΟ.

Α. Αποτίμηση της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος στο Ιόνιο
εξαιτίας των αλλόχθονων φυτών
 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Απριλίου και ώρα 12:30 στις αίθουσες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο (περιοχή Παναγούλα). Η ημερίδα απευθύνεται σε γεωτεχνικούς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που ευαισθητοποιείται στο ζήτημα της οικολογικής ισορροπίας των Επτανήσων, γι’ αυτό και η πρόσκληση είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Β. Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 14:30, στις αίθουσες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο (περιοχή Παναγούλα). Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε καλλιεργητές πολυετών ή ετήσιων καλλιεργειών, ενώ είναι ανοικτή και στο ευρύ κοινό, σε κάθε τοπικό φορέα και ενδιαφερόμενο που ευαισθητοποιείται στο ζήτημα της διατήρησης του ξεχωριστού γενετικού υλικού των καλλιεργειών στα Επτάνησα.

Α. Πρόγραμμα ημερίδας: «Αποτίμηση της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος στο Ιόνιο εξαιτίας των αλλόχθονων φυτών»

12.30-12.40: Προσέλευση-εγγραφή συμμετεχόντων

12.40-12.50: Έναρξη ημερίδας-Χαιρετισμοί

12.50-13.00: Ενημέρωση επί του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας» και της Δράσης «Αποτίμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος του Ιονίου εξαιτίας των αλλόχθονων φυτών».

13.00-13.20: Δράσεις προς την τοπική κοινωνία και τη Β΄βάθμια εκπαίδευση για την ενημέρωση και αντιμετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων (Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής)

13.20-13.30: Περιβαλλοντικά προβλήματα που ανακύπτουν από την εισδοχή αλλόχθονων φυτών σε νέες περιοχές (Ευσταθία Σκώττη, Καθηγήτρια Εφαρμογών)

13.30-13.50: Ailanthus altissima. Ένα πολύ επικίνδυνο αλλόχθονο φυτό στο Ιόνιο Πέλαγος (Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής)

13.50-14.10: Συζήτηση

14.10-14.15: Κλείσιμο ημερίδας

Β. Πρόγραμμα ημερίδας: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

14.30-14.40: Προσέλευση-εγγραφή συμμετεχόντων

14.40-14.50: Έναρξη ημερίδας-Χαιρετισμοί

14.50-15.00: Ενημέρωση επί του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας» και της Δράσης «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα».

15.00-15.20: Δράσεις προς την τοπική κοινωνία και τη Β΄βάθμια εκπαίδευση για την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της διάσωσης του αυτόχθονου γενετικού υλικού (Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής)

15.20-15.40: Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα διάσωσης γενετικού υλικού (Ευσταθία Σκώττη, Καθηγήτρια Εφαρμογών)

15.40-16.00: Αυτόχθονο γενετικό υλικό φυτικού κεφαλαίου που υπάρχει στα Επτάνησα (Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής)

16.00-16.20: Συζήτηση

16.20-16.30: Κλείσιμο ημερίδας

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.