Ημερίδα για τον Βιώσιμο Τουρισμό σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων


Το Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία και επιστήμονα στην εκδήλωση με αντικείμενο την ενημέρωση για την οργάνωση και τη λειτουργία του Θερινού Σχολείου για τον Βιώσιμο Τουρισμό σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, στο Νέο Κτίριο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (περιοχή Παναγούλα, Ζάκυνθος).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

afisab_imerida_proothisis