Ενημερωτική Συνάντηση για τον Βιώσιμο Τουρισμό
σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές
από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

20120627_imerida_viosimos_tourismos_07-12


Το Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία και επιστήμονα στην εκδήλωση με αντικείμενο την ενημέρωση για την οργάνωση και τη λειτουργία του Θερινού Σχολείου για τον Βιώσιμο Τουρισμό σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές, που θα διεξαχθεί στη Ζάκυνθο από τις 30 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου 2012.

Μετά την ενημέρωση, θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα: «Ο Βιώσιμος Τουρισμός αποτελεί τη μόνη διέξοδο για το μέλλον της Ζακύνθου».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Πλ. Κάλβου 2, Ζάκυνθος).

Οι ομιλητές:

Δρ. Α. Μαρτίνης, μέλος ΕΠ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Θερινού Σχολείου

Δρ. Δ. Κουτσούμπας, μέλος ΔΕΠ, Αν. Καθηγητής Παν. Αιγαίου - Πρόεδρος ΕΘΠΖ

Γ. Καρρής, MSc, Μέλος ΕΠ

Δρ. Χ. Μινώτου, Γενική Διευθύντρια ΔΗΩ, WWF  Ελλάς

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

espa_new