Συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος NAT-PRO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 - 2013

EUROPEAN TERRITORIA COOPERATION PROGRAMMA

GREECE – ITALY 2007 – 2013


20140519_anakoinosi1

Στις 3 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ο Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας του Τμήματος διοργανώνει ημερίδα με στόχο την παρουσίαση των μελετών και των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την προστασία, αποκατάσταση και οικοτουριστική προβολή περιοχών Natura 2000 που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές – πυρκαγιές - NAT – PRO». Για την υλοποίηση του προγράμματος, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συνεργάστηκε με πέντε ακόμη Εταίρους από Ελλάδα και Ιταλία: την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Επικεφαλής Εταίρος), τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας, τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Torre Guaceto - Brindisi - περιοχή Apulia, το Πανεπιστήμιο του Salento – περιοχή Lecce και τον Δήμο OstuniBrindisi, περιοχή Apulia.

Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο είχε ως κύριο στόχο την αποκατάσταση, την προστασία και την ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, υλοποιήθηκαν δράσεις όπως:

  • Αξιολόγηση των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων.
  • Σχέδια διατήρησης και διαχείρισης, με εστιασμό στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας.
  • Τεχνικές μελέτες για συμπληρωματικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση και οικολογική βελτίωση των οικοσυστημάτων.
  • Ανάπτυξη Συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System).
  • Βιώσιμη ανάπτυξη οικοτουρισμού μέσα από την εκπόνηση σχεδίων τουριστικής διαχείρισης και προβολής των περιοχών αυτών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι υπεύθυνοι των δράσεων θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα των πυρκαγιών και στις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στον στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς και στη βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη (πολιτισμός, φύση) των περιοχών που επλήγησαν.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας άμεσης υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων για την προστασία από τις πυρκαγιές, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την οικοτουριστική ανάπτυξη.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος διακρατικής εδαφικής συνεργασίας Interreg Ελλάδας – Ιταλίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.

Πληροφορίες: 2695021061, 2695021067 (Κ. Ποϊραζίδης, Α. Μαρτίνης)

 

20140519_anakoinosi2