Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας - Ανακοίνωση


Την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 και την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 και ώρες 18:00-21:00 θα πραγματοποιηθούν  στο Ληξούρι, στην Αίθουσα Β23 στο κτίριο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το 3ο και το 4ο Σεμινάριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με τα ακόλουθα Θέματα: «Η Οικουμενικότητα της Ελληνικής Πολιτιστικής Παρουσίας και η Παγκοσμιοποίηση. Νέοι ορίζοντες και προκλήσεις για επαγγελματικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες» και «Η υποστήριξη των καινοτομιών. Ο ρόλος της μακροοικονομικής στρατηγικής, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εφαρμογής κατάλληλων χρηματοδοτικών πολιτικών», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Κατσάνη, Τραπεζικό Στέλεχος – Διδάκτορα Οικονομικών Επιστημών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των Σεμιναρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

 

espa_new