«Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» - MIS 352400


Υποέργο «04» : “Στοχευμένες Δράσεις Ενίσχυσης & Προβολής της Κεφαλονιάς”

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Δ.1.2)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Για το Θερινό Σχολείο με τίτλο «Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία» (Δ.1.2) υπέβαλλαν εμπρόθεσμη αίτηση δεκαπέντε (15) υποψήφιοι, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

11.

ΖΑΠΑΝΤΗ ΕΥΦΗΜΙΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

2.

ΚΟΛΑΪΤΗ ΘΕΟΠΛΑΣΤΗ

12.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

3.

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13.

ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

4.

ΓΕΝΝΑΤΑ-ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

14.

ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ

5.

ΑΤΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.

ΛΙΤΣΟ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΕΝΤΟΑΡ

6.

ΙΛΙΝΟΪΟΥ-ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

16.

7.

ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

17.

8.

ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

18.

9.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

19.

10.

ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

20.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που όριζε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν συλλέχθηκε ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων (20 άτομα βάσει πρόσκλησης). Ως εκ τούτου αναβάλλεται το Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία που επρόκειτο να υλοποιηθεί από 03 έως 10 Ιουλίου 2014, κατόπιν και της πενθήμερης χρονικής παράτασης που είχε δοθεί, ενώ προτείνεται η εκ νέου έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εύθετο χρόνο.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφιοτήτων

 

espa_new