Μελέτη - έργο αποτύπωσης αντιπροσωπευτικών έργων επτανησιακής αρχιτεκτονικής
σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα

 

Σκοπός: Η όσο το δυνατό αναλυτικότερη καταγραφή, παρουσίαση και ανάδειξη των σημαντικότατων αρχιτεκτονικών δειγμάτων που υπάρχουν και υπήρχαν στην περιοχή (και σήμερα είναι ερείπια και μπορούν να αναπαρασταθούν), γνωστή στο Πανελλήνιο για την προηγμένη αρχιτεκτονική της δημιουργία. Η σημασία της συγκεκριμένης μελέτης σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των αρχών (Περιφέρεια, Δήμοι, Επιμελητήρια) για τη διάσωση όσων αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων υφίστανται ακόμα. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα μπορούν να διαχυθούν με ψηφιακό τρόπο τόσο στην τοπική κοινωνία για τη διάσωση των παλαιών κτιρίων, όσο και στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέσον για την καλύτερη γνώση του τόπου τους.     

 


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Υποστηρικτική μελέτη - παραδοτέο 3

Υποστηρικτική μελέτη Ζάκυνθος - παραδοτέο 2

Υποστηρικτική μελέτη Κεφαλονιά - παραδοτέο 2

Υποστηρικτική μελέτη Λευκάδα - παραδοτέο 2

 

Έκδοση Λευκώματος / Βιβλίου : «Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Αποτύπωση Αντιπροσωπευτικών Έργων Επτανησιακής Αρχιτεκτονικής»

architektoniki_logo

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις