Εκπαιδευτικές δράσεις για την αξιοποίηση, προώθηση και διασφάλιση της ποιότητας

των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων


Σκοπός: Η συνεισφορά στην άμβλυνση των μειονεκτημάτων της νησιωτικότητας μέσα από προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για την καλύτερη προώθηση και αξιοποίηση των τοπικών αγαθών, τόσο σε επίπεδο γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων όσο και τουριστικών υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί έρευνα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και ενδιαφερόμενους ιδιώτες με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων προβλημάτων που παρατηρούνται κατά την παραγωγή και την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Επίσης, στους ενδιαφερόμενους θα παραδοθούν επιλεγμένα μαθήματα υπό μορφή σεμιναρίων από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με έμφαση στο μάρκετινγκ και στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στο εμπόριο, με στόχο τη διαφήμιση και τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων. Προβλέπεται η απονομή βραβείων επιχειρηματικότητας σε τοπικούς επιχειρηματίες και παραγωγούς που θα εφαρμόσουν με επιτυχία τις διδασκόμενες πρακτικές.

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων

ΤΕΙ Αθήνας: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Φυτικής Παραγωγής – Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Οικονομικό Τμήμα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό Σεμιναρίου

Μελέτη για την καταγραφή και ιεράρχηση των ιδιαίτερων τοπικών προβλημάτων του Ιονίου.

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις