ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ για πρακτική άσκηση εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Βρίσκονται στο ανώτερο εξάμηνο σπουδών (αυτό που έχει οριστεί από το Τμήμα ως επιλέξιμο εξάμηνο πρακτικής άσκησης),
  2. Έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα για πρακτική άσκηση και
  3. Είναι πιστοποιημένοι γνώστες ξένης γλώσσας.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας του ενδιαφερομένου καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο για σπουδές, δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά στο ERASMUS για πρακτική άσκηση μέσω της δράσης Era-places, χωρίς να υπερβαίνει η συνολική περίοδος μετακίνησης τους 12 μήνες (για τμήματα τετραετούς διάρκειας φοίτησης) ή τους 24 μήνες (για τμήματα πενταετούς διάρκειας φοίτησης).

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

posa_praktiki