Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Κινητικότητα στη Γαλλία στο Université des sciences et technologies de Lille