Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών και Συμμετοχής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο EuroMed

Πρόσκληση υποβολής εργασιών και συμμετοχής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο EuroMed (1st Annual EuroMed Conference) που θα γίνει στις 17 και 18 Νοεμβρίου στην Μασσαλία. Το συνέδριο έχει διεθνή χαρακτήρα και αποτελείται από 44 tracks στον ευρύτερο γνωστικό τομέα Οικονομίας – Διοίκησης που συντονίζονται από ερευνητές προερχόμενους από διάφορες χώρες όπως: ΗΠΑ, Καναδάς, Μεγ. Βρετανία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ισπανία, Ρωσία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ινδία, Πορτογαλία κλπ.

Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου θα είναι οι καθηγητές Guenter Stahl από το INSEAD και Ilan Alon από το Harvard.

Ως ημερομηνία υποβολής εκτεταμένων περιλήψεων (extended abstracts) το πολύ 750 λέξεων, πλήρων εργασιών (full papers) ή περιπτωσιολογικών μελετών (case studies) έχει ορισθεί η 20η Ιουλίου 2008.

Το συντονισμό για το track 11 με τίτλο Multicultural management: Globalization, information technologies, labour management, product/services marketing έχει αναλάβει ο κ. Ευάγγελος Τσουκάτος, Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής του ΤΕΙ Κρήτης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο θα βρείτε στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης που επισυνάπτεται καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.emrbi.com

Περισσότερα...