Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος
ανάπτυξης Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών στον ζακυνθινό Τύπο


Το ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας για την ανάπτυξη Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών που μόλις εγκρίθηκε προκάλεσε το ενδιαφέρον του ζακυνθινού Τύπου. Στην Ημέρα τση Ζάκυθος έγινε εκτενής παρουσίαση και εγκωμιαστικός σχολιασμός.


Το πρόγραμμα απόκτησε επικαιρότητα και εξαιτίας του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο κλήθηκε να αναλύσει στην Ημέρα τση Ζάκυθος ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας επίκουρος καθηγητής Αναστάσιος Καλημέρης.

 

http://imerazante.gr/2012/02/09/42072

http://imerazante.gr/2012/02/09/42094