Παρουσίαση του προγράμματος INTERREG για τις πυρόπληκτες περιοχές Natura (23.11.2012)

Οι εφημερίδες της Ζακύνθου αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στο πρόγραμμα INTERREG που διαχειρίζεται το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με πέντε ακόμη εταίρους από Ελλάδα και Ιταλία και έχει ως αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό για αποκατάσταση, προστασία και οικοτουριστική προβολή περιοχών Natura 2000 που καταστάφηκαν από φυσικές καταστροφές-πυρκαγιές.