Ρεπορτάζ από την ορκωμοσία του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο


 

Οι τοπικές εφημερίδες της Ζακύνθου αφιέρωσαν εκτεταμένα ρεπορτάζ στην ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος - Κατεύθυνσης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ερμής της Ζακύνθου

Ημέρα τση Ζάκυθος