Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Aντιπροέδρου του τμήματος Τεχνολογίας τροφίμων- Διαδικαστικά Εκλογών

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων.

Διαδικαστικά Εκλογών.