Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Θερινό Σχολείο Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού

Σχεδιασμού σε Νησιωτικό Περιβάλλον

 

afisa_2_therino_sxoleio_periv_sxediasmos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

«Θερινό Σχολείο Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού σε Νησιωτικό Περιβάλλον» (Δ.02) 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

15 -24 Ιουλίου 2013

20

60

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, επιχειρηματίες, εργαζόμενους και στελέχη φορέων διαχείρισης του περιβάλλοντος.
 2. Επιστήμονες του Περιβάλλοντος, Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 3. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 1. Επαγγελματικές γνώσεις συναφών αντικειμένων στην περιβαλλοντική διαχείριση, γεωγραφική ανάλυση χώρου, προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Ο στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης και  των κατάλληλων εφοδίων για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική ανάλυση και σχεδιασμό σε νησιωτικό περιβάλλον με εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων δράσεων προς όφελος της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Για αυτό το Σχολείο αναπτύσσει τις ακόλουθες τέσσερις κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης :

 1. Σύγχρονες τεχνολογίες για τη χαρτογράφηση, παρακολούθηση και μοντελοποίηση του περιβάλλοντος
 2. Βιοποικιλότητα, διαδικασίες οικοσυστημάτων και απειλές στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού για τα νησιά
 3. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Νησιά και νησιωτικές Περιοχές
 4. Η ενσωμάτωση των οικοσυστημικών λειτουργιών και ωφελειών στον ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό στο νησιωτικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του σχολείου, οι συμμετέχοντες θα έχουν καθημερινή πρακτική εφαρμογή και διαμόρφωση ομαδικών project ( σε ομάδες των 4-5 ατόμων), εργασία πεδίου για συλλογή δεδομένων και ολοκλήρωση επιστημονικής εργασίας σε μορφή poster στο τέλος του σχολείου.

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά 240,00€ κατ’ άτομο). Δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση δεν έχουν όσοι παρακολούθησαν το θερινό σχολείο του 2012 και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης και όσοι συμμετέχουν έμμισθα σε άλλες δράσεις του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας».
 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι δέκα ημέρες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).
 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 23/05/2013 έως 03/07/2013
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

ü Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου :  www.teiion.gr/images/stories/pdf/therinasxoleia/aitisi_ther_sx_olokl_perib_sxed.doc

ü Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτισμικής Κληρονομιάς, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Παναγούλα, Ζάκυνθος

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 16:00, στη γραμματεία του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για Θερινό Σχολείο Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού σε Νησιωτικό Περιβάλλον”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 03/07/2013.

ü Μέσω e-mail στη διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών : Αίτηση υποψηφίου και ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών και εργασίας
 2. Οι συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι

 1. Η επαγγελματική εμπειρία
 2. Σε περίπτωση προπτυχιακών φοιτητών η αποδεδειγμένη ενασχόληση τους σε θέματα συναφή με το αντικείμενο του σχολείου
 3. Όσοι παρακολούθησαν το θερινό σχολείο του 2012 και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης δεν έχουν δικαίωμα κατάθεσης αίτησης. Δικαίωμα δεν έχουν επίσης και όσοι συμμετέχουν έμμισθα σε δράσεις του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας».
 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση
 • Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος, κα Πήλικα-Ντούζεβιτς 26950-27228, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Παναγούλα, Ζάκυνθος 29100.

 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 


logo_espa_new_2012