Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομιλητές σεμιναρίων με υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας»


Πρόταση Δ.29 ‘Αποτύπωση και διάδοση της παραδοσιακής επτανησιακής Διατροφής

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 213/5-2-2014 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 13/3/2014 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:


Α) Εξωτερικοί Συνεργάτες Αρχιμάγειρες - ομιλητές σεμιναρίων

Αναστάσιος Τόλης

Αναστάσιος Πρωτοψάλτης

Αναστάσιος Ζησόπουλος

Β) Εξωτερικοί Συνεργάτες Αρχιμάγειρες - εμπειρογνώμονες

Μιλτιάδης Καρούμπας

Αναστάσιος Ζησόπουλος

 

espa_new