«Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» - MIS 352400

Υποέργο «04» : “Στοχευμένες Δράσεις Ενίσχυσης & Προβολής της Κεφαλονιάς”


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ :

“ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ” (Δ.1.3)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για το Θερινό Σχολείο με τίτλο “Θερινό Σχολείο για την Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρότασης Δ.1.3. «Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία και την Αμπελουργία» του Υποέργου «04» της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας», υπέβαλλαν εμπρόθεσμη αίτηση τριάντα πέντε (35) υποψήφιοι, από τους οποίους επιλέχθηκαν οι είκοσι (20), σύμφωνα με τα οριζόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

11.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

2.

ΑΛΗΜΠΑΝΤΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

12.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

3.

ΓΚΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

13.

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ

4.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

14.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

5.

ΜΠΡΕΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

15.

ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΘΩΜΑΣ

6.

ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

16.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

7.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17.

ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

8.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

18.

ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

9.

ΙΣΣΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

19.

ΜΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

10.

ΠΙΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

20.

ΓΚΟΒΙΝΑ ΗΛΙΑΝΑ

Από τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, οι δέκα (10) υποψήφιοι, οι οποίοι δεν επιλέχθηκαν και κρίθηκαν ως επιλαχόντες, είναι:

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6.

ΤΟΠΗ ΕΒΕΡΕΣΤ

2.

ΚΡΙΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΚΑ

7.

ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

3.

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

8.

ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

4.

ΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

9.

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ

5.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

10.

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τέλος, οι πέντε (5) υποψήφιοι, οι οποίοι δεν επιλέχθηκαν και κρίθηκαν ως απορριφθέντες λόγω μη συναφούς αντικειμένου βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων και κριτηρίων επιλογής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.

ΠΕΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4.

ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

2.

ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5.

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3.

ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

espa_new