Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για τη Συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο :

“Διοίκηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με έμφαση στα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας” (Δ.1.1)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 15/09/2014


 

 

Για το Θερινό Σχολείο με τίτλο “Διοίκηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με έμφαση στα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρότασης Δ.1.1. «Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης» του Υποέργου «04» της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας», υπέβαλλαν εμπρόθεσμη αίτηση τριάντα οκτώ (38) υποψήφιοι[1], από τους οποίους επιλέχθηκαν οι είκοσι (20), σύμφωνα με τα οριζόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

11.

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

2.

ΜΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12.

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.

ΓΚΡΟΥΜΟΥΤΗ ΖΩΗ

13.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ

4.

ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14.

ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

5.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15.

ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

6.

ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

16.

ΜΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7.

ΣΥΝΔΙΚΙΩΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ

17.

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

8.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

18.

ΙΛΙΝΟΙΟΥ-ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

9.

ΚΛΟΚΑΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

19.

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

10.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

20.

ΒΛΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Από τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, οι δεκατρείς (13) υποψήφιοι, οι οποίοι δεν επιλέχθηκαν και κρίθηκαν ως επιλαχόντες, είναι:

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.

ΚΑΡΠΕΤΑ ΧΑΡΑ

8.

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΡΡΥΣ

2.

ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

9.

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ

3.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

10.

ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

4.

ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

11.

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.

ΤΣΑΡΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

12.

ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

6.

ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13.

ΖΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

7.

ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τέλος, οι πέντε (5) υποψήφιοι, οι οποίοι δεν επιλέχθηκαν και κρίθηκαν ως απορριφθέντες λόγω μη συναφούς αντικειμένου βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων και κριτηρίων επιλογής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ

4.

ΤΡΕΣΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

2.

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

5.

ΚΟΤΤΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

3.

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφιοτήτων[1] Η αίτηση της υποψήφιας κας Μαλλά για τεχνικούς λόγους μη οφειλόμενους στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν είχε παραληφθεί στις 19/08/2014, όπως εμφανίζεται στο προωθημένο e-mail της υποψήφιας. Ως εκ τούτου, στις 15/09/2014 έγινε εκ νέου αξιολόγηση στην οποία συμπεριλήφθηκε η αίτηση της κας Μαλλά η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 15/09/2014 (253/15-09-2014) κατόπιν του σχετικού προωθημένου e-mail της στις 13/09/2014, στο οποίο επισυνάπτονταν η σχετική αίτησή της για τη συμμετοχή της στο εν λόγω Θερινό Σχολείο.

 

 

 

 

 

 

 


espa_new