ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΣΜΑΤΩΝ


Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα συμπληρωματικά στοιχεία της πρόσκλησης πατήστε εδώ.