Προκήρυξη - Εργαστηριακός Εξοπλισμός


Επαναπροκήρυξη του εργαστηριακού εξοπλισμού που συμπεριλαμβανόταν στον αριθμ.πρωτ. 176/27-02-2008 Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Ημερομηνία Διαγωνισμού : Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 και ώρα 12:00 μ.

Διαβάστε Περισσότερα...