Ανακοινοποίηση στο Ορθό: Πρόχειρος Διαγωνισμός «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας»

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου «Rete di Centri servizi per il turismo rurale integrato alternative (TRIAnet)» με κωδικό I2201008 που χρηματοδοτείται από το ΠΚΠ INTERREG IIIA/ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με την με αριθμ. 12/22-04-2008 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, για την υλοποίηση του ειδικού στόχου Ε.Σ.2. «Σχεδιασμός του δικτύου «Κέντρα υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο εναλλακτικό αγροτικό τουρισμό». Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του Διαγωνισμού κατατάσσεται σε μία διακριτή κατηγορία στον Ε.Σ.2.β και συγκεκριμένα στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός portal web, προϋπολογισμού 15.000 €.

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις 28 Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Συγγρού 56, 4ος όροφος).

Διαβάστε Περισσότερα...