Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφορών για Ημερίδα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της δράσης 8.3 του έργου «Development and Promotion for organic farming producting systems (Pro.Bio.Sis)» που χρηματοδοτείται από το ΠΚΠ INTERREG IIIA/ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν προσφορές για:

• Εστίαση 30 ατόμων
• Ηχοληψία

για την ημερίδα που θα διοργανωθεί την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2008 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας, Τέρμα Λεωφ.Βεργωτή, Αργοστόλι, Κεφαλονιά μέχρι την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008.

Διαβάστε Περισσότερα...