Προκήρυξη για Πρόσληψη Δέκα (10) Θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Γραμματειών των Τμημάτων:

Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παράρτημα Ληξουρίου),
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Παράρτημα Λευκάδος),
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Παράρτημα Λευκάδος),
Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Οικολογίας (Παράρτημα Ζακύνθου) και
Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Παράρτημα Ζακύνθου)

του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο...(λεπτομέρειες στην προκήρυξη)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, οδός Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνίας (αρμόδιος κ. Σ.Νεοφύτου, τηλ.:2671025820) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από τις 22/08/2009 έως και 01/09/2009.


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Δρ. Γεώργιος Καλκάνης
Oμ. Καθηγητής