Αποτελέσματα για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων βάσει της με αριθμ. 27/04-09-2009 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής κατήρτισε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ κατά αξιολογική σειρά για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη διοικητικών αναγκών των Τμημάτων Διεύρυνσης.


[Σύνδεσμος Προκήρυξης: http://forum.teiion.gr/showthread.php?t=158]