Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2009-2010

Ανακοινοποίηση στο ορθόν!
Συμπληρωματική Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με Σύμβαση Ανάθεσης Διδακτικού Έργου με Ωριαία Αντιμισθία για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010:


Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας (παράρτημα Ζακύνθου)
Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (παράρτημα Ζακύνθου)
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (παράρτημα Λευκάδας)

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενης από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων δηλαδή όλες τις εργάσιμες ημέρες από 03-02-2010 μέχρι και 22-02-2010 και ώρες από 9 π.μ – 13.30 μ.μ.


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Δρ. Γεώργιος Καλκάνης
Oμ. Καθηγητής