Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Πρακτική Άσκηση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών στην <<Πρακτική Άσκηση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων>> που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), ορισμένης χρονικής διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

1) Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2) Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3) Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
4) Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού
5) Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού - Γραμματέα
6) Μία (1) θέση Διοικητικού Δ.Ε Πτυχίο Τ.Ε.Ε. ειδικότητας τομέα πληροφορικής

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία (πλήρη φάκελο δικαιολογητικών βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π.) θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε φάκελο με την ένδειξη « Αίτηση για ανάθεση έργου στην πράξη:<< Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων>>.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 10 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο.

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας