ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Μονάδα καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για την εκτέλεση της πράξης <<Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας>>.