ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2011

Στην Αθήνα σήμερα 8/04/2011 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 56,συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων, η οποία ορίσθηκε με την αριθ. 11/18-03-2011 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις των υποψηφίων, για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, δύο (2) θέσεων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και μίας (1) θέσης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, συνολικά επτά (7) ατόμων που αφορούν σύναψη Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με αντικείμενο την κάλυψη των Διοικητικών αναγκών του Ιδρύματος, συνολικής διάρκειας έως 8 μηνών.

Η Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους τους, ελέχθησαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και προχώρησαν στην αξιολόγηση, όπου προκύπτουν τα παρακάτω:

1. Όλες οι αιτήσεις ήταν εμπρόθεσμες .
2. Τέθηκαν εκτός κατάταξης οι ακόλουθοι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

• ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (έχει συμπληρώσει 24 μήνες στην ίδια υπηρεσία με ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, βλ. παράρτημα σ.10)
• ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (έχει συμπληρώσει 24 μήνες στην ίδια υπηρεσία με ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, βλ. παράρτημα σ.10)
• ΝΤΟΒΟΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ (δεν έχει προσκομίσει πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ, βλ. προκήρυξη πίνακας Β )
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΗΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (δεν έχει προσκομίσει πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ και καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας, βλ. προκήρυξη πίνακας Β )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (δεν έχει προσκομίσει φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, βλ. παράρτημα σ.11)
• ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΡΟΣΑΡΙΟ (δεν έχει προσκομίσει πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ, βλ. προκήρυξη πίνακας Β )
• ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ(δεν έχει προσκομίσει πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ, βλ. προκήρυξη πίνακας Β )

3. Η Επιτροπή συνέταξε πίνακες (συνημμένοι) σύμφωνα με υπόδειγμα του ΑΣΕΠ και επιλέγονται οι ακόλουθοι :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
--------------------
ΤΖΙΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
--------------------
ΚΑΡΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
--------------------
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ


Πρακτικό | Κατάταξη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ