9.11.2011

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONERS ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιωνίων Νήσων έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού,

ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

1.4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3περιπτ.ΙΙ  στ΄ και 2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών

σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία

2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης

Νοεμβρίου 2005.

1.7. Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων Έργων, κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

1.8. Την υπ’ αριθμόν 33617/Ε5 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Β’/27/03/2011) Υπουργική απόφαση «Νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

1.9. Την απόφαση έγκρισης δαπάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 35η συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 03/10/2011.

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στην Αθήνα (Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα), έως την 24/11/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρες 9.00-14.00,  έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Οι προσφορές που θα δοθούν θα αφορούν το συνολικό κόστος, δηλαδή για όλα τα toners και θα είναι σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α.

Πιο αναλυτικά ζητάμε:


 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER 

TEMAXIA 

HP Laserjet P2015dn  

53A 

1 

HP Laserjet 2600n  

Q 6000A 

2 

Q6001A 

2 

Q6002A 

2 

Q6003A 

2 

Φωτοτυπικό cyocera mita KM 1620 

BLACK  

1 

HP Laserjet 5200dtn  

16A 

3 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER 

TEMAXIA 

Φωτοτυπικό Rico Aficio MP 2000 

ΜΑΥΡΟ 

2 

Φωτοτυπικό Rico Aficio DSM 620D 

ΜΑΥΡΟ 

2 

CANNON MX 350 

ΜΑΥΡΟ 

3 

ΕΓΧΡΩΜΟ 

2 

HP Deskjet 5652 

ΜΑΥΡΟ 

6 

ΕΓΧΡΩΜΟ 

4 

Xerox Phaser 6125 

black 

3 

cyan 

3 

magenta 

3 

yellow 

3 

HP Deskjet d2660 

ΜΑΥΡΟ 

2 

ΤΡΙΧΡΩΜΟ 

2 

HP officejet 6000 

black 

2 

cyan 

2 

magenta 

2 

yellow 

2 

HP LaserJet 4250n 

hp 42A 

4 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER 

TEMAXIA 

 

HP  Q2612A Black 

3 

 

HP  CB540A 

2 

 

HP  CB541A 

2 

 

HP  CB542A 

2 

 

HP  CB543A 

2 

 

Ricoh 1230D 

2 

 

Panasonic KX-FA83X FAX 

2 

 

HP CE505A 

5 

 

Xerox Toner 106R01333 Yellow  

6 

 

Xerox Toner 106R01334 Black  

6 

 

Xerox Toner 106R01331 Cyan  

6 

 

Xerox Toner 106R01332 Magenta  

6 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΔΟ & ΤΠΤ (ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER 

TEMAXIA 

LEXMARKS T640 

64016HE 

3 

SAMSUNG SF-560 

SCX-4216D3 

5 

HP LASER JET1320H 

Q5949A 

3 

XEROX WORLCENTRE 7755 

006R01404 

5 

XEROX PHASER 6360 

106R01221 

12 

106R01220 

1 

106R01219 

1 

106R01218 

1 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟ)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER 

TEMAXIA 

LEXMARKS T640 

64016HE 

7 

ΧΕΡΟΧ DOCUMENT CENTRE 230DC 

BLACK  

5 

HP P 1505 

BLACK  

6 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟ)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER 

TEMAXIA 

HP Laserjet  1010

HP Q2612A 

15 

HP Deskjet 840c  

840C 15 BLACK 

3 

840C 17 TRICOLOR 

3 

FAX XEROX FAXCENTRE F110 

BLACK  

5 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX 245 WORKCENTRE  PRO 

BLACK  

5 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ  XEROX 432S 

BLACK  

2 

HP Business Inkjet 2800 

C4844A 

7 

C4836A 

5 

C4837A 

5 

C4838A 

5 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ Κ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER 

TEMAXIA 

HP Laserjet 1000 series 

hp 15A 

1 

Φωτοτυπικό Panasonic DP 3030 

BLACK  

10 

Lexmark T640 

64016HE 

5 

HP Business Inkjet 2800 

C4844A 

5 

C4836A 

5 

C4837A 

5 

C4838A 

5 

 

hp Q2612A 

1 

Xerox Phaser 6125 

black 

8 

cyan 

3 

magenta 

3 

yellow 

3 

HP p 1606 

hp 78A 

5 

fax HP officejet 4355 

Μαύρο 

15 

Τρίχρωμο 

5 

HP Officejet K550 

black 

2 

cyan 

2 

magenta 

2 

yellow 

2 

Φωτοτυπικό Ricoh Aficio MP 5500 

BLACK 

8 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER 

TEMAXIA 

FAX HP office 4355 

Μαύρο 

5 

Τρίχρωμο 

2 

HP Laserjet P 4515x 

BLACK  

6 

HP Laserjet 1022 

12A 

1 

Φωτοτυπικό Cyocera MITA DC 2360 

BLACK  

1 

Φωτοτυπικό Cyocera MITA DC 1560 

BLACK  

2 

FAX CANON B 155 

BX3 BLACK 

1 

HP deskjet 930 c 

78 

1 

45 

1 

HP Laserjet P 2015dn 

Hp 53A 

1 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER 

TEMAXIA 

HP Laserjet P 2015dn 

53A 

1 

HP Laserjet 2600n 

Q 6000A

2

Q6001A

1

Q6002A

1

Q6003A

1

hp officejet 4355

c9351A

1

c9352A

1

ricoh aficio MP 1500

BLACK

1

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ TONER

TEMAXIA

HP Laserjet P 4015n

BLACK

5

XEROX PHASER 6360

black

10

cyan

10

magenta

10

yellow

10

HP Color Laserjet 3600n

BLACK

2

RICOH ATICIO MP 2510

BLACK TONER

6

HP Laserjet 3005dn

BLACK

2

OKI FAX 5680

BLACK

5

HP Laserjet 1320

BLACK

2

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:  www.teiion.gr

Ο προυπολογισμός της προμήθειας των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον KAE 1731.01, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη πιο συμφέρουσα, οικονομική προσφορά σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση στις 24/11/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00  στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στη Αθήνα (Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα).

 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ

Δ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ